Kontakt

Skontaktuj się z nami w dowolnej sprawie - odpowiemy tak szybko, jak to możliwe

Agnieszka Kilczan

specjalista ds. sprzedaży

+48 575 122 929

Joanna Świerczek

specjalista ds. sprzedaży

+48 575 122 464

Katarzyna Gerszyńska

specjalista ds. sprzedaży

+48 575 122 949

Barbara Nawalany

specjalista ds. sprzedaży

+48 515 104 224

Justyna Szklarz

specjalista ds. sprzedaży

+48 507 122 696

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Jak przebiega rezerwacja mieszkania? Rozwiń

Dostępne mieszkanie można zarezerwować telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurach sprzedaży bezpłatnie na okres 2 dni. Po tym okresie w biurach sprzedaży podpisuje się umowę rezerwacyjną na okres 1-2 miesięcy, do czasu uzyskania finansowania np. poprzez kredyt. W przypadku zapłaty ze środków własnych, umowa rezerwacyjna jest zawierana na okres 1 miesiąca, aż do czasu podpisania umowy deweloperskiej. W terminie tym, rezerwujący mają czas na zapoznanie się z dokumentacją dot. inwestycji.

Co to jest Umowa Deweloperska? Rozwiń

Na podstawie tego rodzaju umowy zawieranej u notariusza w formie aktu notarialnego, deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę. Drugą stroną umowy deweloperskiej jest nabywca, który zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia ww. prawa.

Jakie są koszty umowy deweloperskiej oraz ostatecznej? Rozwiń

Zgodnie z Ustawą Deweloperską, wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego oraz koszty sądowe obciążają w równych częściach dewelopera oraz nabywcę. Koszty umowy ostatecznej ponosi nabywca. Ceny są zależne m.in. od wartości mieszkania będącym przedmiotem umowy.

Czym jest Rachunek Powierniczy? Rozwiń

Do każdej umowy deweloperskiej, deweloper musi zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku powierniczego dla każdego indywidualnego nabywcy. Jest to tzw. środek ochrony środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy bowiem do gromadzenia przez nabywcę środków pieniężnych na pokrycie ceny kupna nieruchomości w celu przekazania ich deweloperowi w ramach zawartej umowy. Wszelkie koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają wyłącznie dewelopera. Firma Nexx otwarty rachunek powierniczy, a środki zgromadzone na tym rachunku bank wypłaca deweloperowi dopiero po stwierdzeniu przez inspektora budowlanego banku zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Jakie są koszty zarządzania? Rozwiń

Opłaty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością szacują się 4,60 zł za metr kwadratowy mieszkania. W te opłaty wliczone są przede wszystkim sprzątanie części wspólnych, monitoring, zarządzanie, koszty ochrony. Fundusz inwestycyjno-remontowy kalkuluje się na poziomie 1zł za metr kwadratowy.

Co to jest Umowa Rezerwacyjna? Rozwiń

Umowa rezerwacyjna gwarantuje rezerwację wybranego mieszkania na czas określony w umowie, aż do podpisania umowy deweloperskiej. Umowa wiąże się z wpłaceniem kaucji w wysokości 5000 zł lub wartości 1% umowy. Kwota ta po zawarciu umowy deweloperskiej zostanie przeksięgowana na indywidualny rachunek powierniczy dla rezerwującego i zostanie zaliczona na poczet wpłaty części ceny sprzedaży mieszkania. W przypadku, gdy rezerwujący zrezygnuję z umowy, kaucja podlega zwrotowi pomniejszona o 2000 zł. W sytuacji nie otrzymania kredytu przez rezerwującego z dwóch różnych banków, całość kwoty zostanie zwrócona, po okazaniu przynajmniej dwóch negatywnych decyzji kredytowych.

Czym jest Akt Przeniesienia Własności? Rozwiń

Jest to umowa ostateczna i już ostatni etap zakupu mieszkania. Umowa ta przenosi własność z dewelopera na kupującego, które staje się pełnoprawnym właścicielem swojego mieszkania.

Jakie jest zabezpieczenie Kupujących? Rozwiń

Rolą ustawy deweloperskiej jest ograniczenie ryzyka, które ponosi kupujący mieszkanie na rynku pierwotnym. Po zawarciu umowy deweloperskiej, roszczenie kupującego zostaje zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej. Pieniądze kupujących nie trafiają na zwykłe konto bankowe, lecz na otwarty rachunek powierniczy. Oznacza to, że środki wypłacane są przedsiębiorcy po każdym zamknięciu poszczególnych etapów budowy.

Czy cena zakupu może ulec zmianie? Rozwiń

Cena zakupu, zapisana w umowie deweloperskiej może ulec zmianie tylko w jednej sytuacji. Jest to zmiana stawki VAT. We wszystkich innych okolicznościach np. wzroście cen materiałów budowlanych czy płac podwykonawców, różnicę pokrywa deweloper.

Kiedy zawiązuje się Wspólnota Mieszkaniowa? Rozwiń

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu, czyli po pierwszym akcie przeniesienia własności.

Umów się na spotkanie

Biuro sprzedaży

ul. Bańgowska (przy Inwestycji Panorama Bańgów)
41-103 Siemianowice Śląskie

kontakt@nexx.pl

Pn. - Czw. | 9:00 - 17:00
Pt. | 8:00 - 16:00

Napisz do nas

0/2047

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) przez Nexx Developer sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Borowinowa 25, 43‑230 Goczałkowice-Zdrój, w celu:

Uzyskania odpowiedzi na skierowane pytanie
Kontaktu oraz korespondencji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres nexx@nexx.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w  klauzuli informacyjnej.

©2022 Nexx Developer